strona główna Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gov.pl
 Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o.
Aktualności
  Konsultacje społeczne w GM Świdwin
  KRAJOWY ZWIĄZEK ZAWODOWY ClEPŁOWNIKÓW
  Laur Ciepłownictwa
Organy Spółki
  Zgromadzenie Wspólników
  Rada Nadzorcza
  Zarząd Spółki
Informacje Podstawowe
  Siedziba spółki
  Przedmiot działalności
Struktura Własnościowa i Majątek Spółki
  Kapitały własne
  Majątek spółki
Inne dane udostępniane publicznie
Schemat Organizcyjny
  Pion Prezesa Zarządu
  Pion Głównej Księgowej
  Pion Kier. Działu Eksploat.
  Rejestry i ewidencje
Informacje klienta
  Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
  Akty prawne
  Plan wprowadzenia ograniczeń w dostarczaniu ciepła na okrews 2019 - 2022
  Taryfa
  Dane o produkcji
  Regulamin usług ciepłowniczych
  wniosek przyłączeniowy
przetargi
  przetarg miał 2021
  Wyniki przetargu Miał
  Wyniki etargu na wymiane sieci cieplowniczej kierunek ul.Sportowa
  Wyniki przetargu na wymiane sieci cieplowniczej kierunek ul.Niedziałkowskiego
  przetarg na wymiane sieci osiedlowej kierunek ul. Niedziałkowskiego
  przetarg na wymiane sieci osiedlowej kierunek ul. Sportowa
Serwis
  rejestr zmian
  statystyki odwiedzin
  instrukcja obsługi
  redakcja BIP
  administracja stroną BIP
Witamy w biuletynie \

  Witamy na naszej stronie BIP

To jest archiwalna strona BIP.

Aktualna strona BIP znajduje się pod adresem www.mecswidwin.4bip.pl

 

Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o.
ŚWIDWIN

 

 

 

 

 

 

  udostępnił MEC Świdwin dnia 2021-10-27 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 

Realizacja Akcess-Net - BIP v2.0 góra